UWAGA!!!
W związku z awarią sieci wodnej na ulicy Karłowicza wystąpią braki w dostawie wody na terenie całego miasta.
Bardziej szczegółowe informacje w następnym komunikacie, po ustaleniu skali awarii.

.....

Informujemy, iż w związku z Dniem Wszystkich Świętych oraz Świętem Niepodległości jednorazowo zmianie ulega harmonogram wywozu odpadów komunalnych tj.: 
29.10.2019 (wtorek) - rejon wtorkowy + środowy
 
30.10.2019 (środa) - rejon czwartkowy
 
31.10.2019 (czwartek) - rejon piątkowy
 
12.11.2019 (wtorek) – rejon poniedziałkowy + wtorkowy
.....

Informujemy, że w dniu 16.08.2019 nasze przedsiębiorstwo będzie nieczynne......

W związku ze zmianą drugiego stopnia pompowego na ujęciu wody na ul. Rzecznej, w nocy z 3 na 4 lipca, mogą nastąpić spadki ciśnienia i przerwy w dostawie wody na terenie całego miasta.

Przepraszamy za utrudnienia.
.....

Przypominamy, iż zgodnie z obowiązującą taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków od 20 czerwca będą obowiązywać nowe ceny dostarczanej wody oraz odprowadzanych ścieków.

woda - 3,83zł netto + 8% VAT
ścieki - 6,23zł netto + 8% VAT.....

Informujemy, iż w związku ze Świętem Wielkiej Nocy i Świętem Pracy jednorazowo zmianie ulega harmonogram wywozu odpadów komunalnych tj.:
 
23.04.2019 (wtorek) - rejon poniedziałkowy + wtorkowy
 
30.04.2019 (wtorek) - rejon wtorkowy + środowy
.....


.....

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Darłowie informuje, iż decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 21.05.2018r. (SZ.RET.070.4.56.2018.MB) została zatwierdzona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla  Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Darłowie na okres trzech lat. Taryfa wchodzi w życie po upływie siedmiu dni od dnia ogłoszenia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. .....

W związku z podjęciem Uchwały nr XV/112/2015 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 28 października 2015 r informuje się, iż od stycznia 2016 r. właściciele wszystkich nieruchomości znajdujących się w Darłowie są zobowiązani do złożenia do tutejszego Urzędu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez waścicieli nieruchomości niezamieszkałych i nieruchomości w części zamieszkałych oraz w części niezamieszkałych położonych na terenie Miasta Darłowo.

!!! WAŻNE !!!

W związku z powyższym nasze przedsiębiorstwo z dniem 01.01.2016 zaprzestanie naliczania opłat za wywóz nieczystości stałch w ramach obowiązujących umów, które należy wypowiedzieć. Opłaty naliczane będą przez UM Darłowo w oparciu o złożoną deklarację.
(Brak wypowiedzenia nie będzie skutkował dalszemu naliczaniu opłat, ponieważ zostaną one wyłączone automatycznie dla wszystkich obsługiwanych przez nas kontrahentów.)
.....

.....

Strona 1 z 1 1
Odwiedziny: 239 033  ,